1 Baza Lotnictwa Transportowego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

1. Baza Lotnictwa Transportowego przejęła tradycje i sztandar rozformowanej 1 Bazy Lotniczej - Bazy Lotniczej AK "Łużyce”. Sztandar został ufundowany w dniu 5 października 2007 roku dzięki staraniom Społecznego Komitetu Fundatorów złożonego z przedstawicieli władz samorządowych dzielnicy Warszawa- Włochy i środowiska żołnierzy Bazy Lotniczej Armii Krajowej  „Łużyce”. Na płacie sztandaru centralne miejsce zajmuje godło państwowe - Orzeł Biały. Barwy sztandaru to biel i czerwień - barwy narodowe, ułożone w formie krzyża kawalerskiego. W wieńcach wawrzynu umieszczona jest cyfra "1" symbolizująca numer Bazy Lotniczej.

 

 Na rewersie widnieje hasło: "BÓG, HONOR, OJCZYZNA". W czterech wieńcach wawrzynu są wyeksponowane: Orzeł Lotnictwa Wojskowego, herb Miasta Stołecznego Warszawy, odznaka Bazy Lotniczej Armii Krajowej "Łużyce" oraz odznaka pamiątkowa 1. Bazy Lotniczej. Na głowicy sztandaru znajduje się metalowa figura orła w koronie.

 

1 Baza Lotnictwa Transportowego zgodnie z Decyzją nr 62/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2012 roku przejęła i z honorem kultywuje dziedzictwo następujących jednostek lotniczych:

3 Eskadry Wywiadowczej (1918-1925),
13 Eskadry Lotniczej 1. Pułku Lotniczego (1925-1934),
13 Eskadry Towarzyszącej 1. Pułku Lotniczego (1934-1939),
16 i 19 Eskadry Towarzyszącej 1. Pułku Lotniczego (1937-1939),
301 Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej (1940-1943),
3 Eskadry Polskiej 138. Dywizjonu do Zadań Specjalnych RAF (1943),
1586 Polskiej Eskadry Specjalnego Przeznaczenia (1943-1944),
301 Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej im. Obrońców Warszawy (1944-1946),
6 Samodzielnej Lotniczej Eskadry Transportowej (1945-1946),
Rządowej Eskadry Transportowej (1946-1947),
Specjalnego Pułku Lotniczego (1947-1951),
36 Specjalnego Pułku Lotniczego (1951-1955),
36 Samodzielnego Specjalnego Pułku Lotniczego (1955-1974),
36 Specjalnego Pułk Lotnictwa Transportowego „Obrońców Warszawy" (1974-2011),
Bazy Lotniczej AK „Łużyce" (1942-1944),
Batalionu Obsługi Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (1959-1962),
Batalionu Obsługi Dowództwa Wojsk Obrony Powietrznej Obszaru Kraju (1962-1979),
Oddziału Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (1979-1990),
Oddziału Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (1990-2001),
1 Bazy Lotniczej „Bazy Lotniczej AK Łużyce" (2002-2011).

 

W 1. Bazie Lotnictwa Transportowego funkcjonuje Sala Trasycji, która  powstała na mocy Rozkazu nr 39 Dowódcy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie organizacji Sali Tradycji 1. Bazy Lotnictwa Transportowego.

 


W dniu 5 października 2012 r. nastąpiło jej uroczyste otwarcie. Dokonał go Dowódca Sił Powietrznych - generał broni pil. Lech Majewski oraz ówczesny Dowódca 1. Bazy Lotnictwa Transportowego - płk pil. Sławomir Mąkosa.

Celem powołania do życia Sali Tradycji 1. BLTr było obudzenia uczuć patriotycznych, chęci identyfikowania się żołnierzy i pracowników wojska z jednostką, wywołanie u zwiedzających uczucia dumy narodowej.

Sala Tradycji 1. BLTr pełni również funkcję małej statutowej placówki muzealnej, jaką jest gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie oraz udostępnianie zbiorów (pamiątek i dokumentów historycznych).

Na szczególną uwagę w tej materii zasługują odznaczenia i medale oraz pamiątki zgromadzone w Gablocie Bazy Lotniczej „Łużyce” oraz eksponaty wypożyczone z Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

W 2014 roku w III Przeglądzie Sal Tradycji Jednostek i Instytucji Wojskowych pod przewodnictwem Michała Wiatera, zastępcy szefa Oddziału Edukacji Obywatelskiej i Ceremoniału Wojskowego DWiPO MON, Sala Tradycji 1. Bazy Lotnictwa Transportowego zajęła 2 miejsce w konkursie. Komisja, doceniła nie tylko merytoryczną wartość ocenianych ekspozycji, ale także wysoko oceniła wykorzystanie sal w procesie szkolenia w jednostkach oraz instytucjach wojskowych.

 

Zdjęcia

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

1 Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
tel. 261821470
fax. 261821470
1bltr@ron.mil.pl

    
  • BIP