1 Baza Lotnictwa Transportowego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Porozumienia o współpracy

1. Baza Lotnictwa Transportowego posiada podpisane porozumienia o współpracy z:

  • Zespołem Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego;
  • Stowarzyszeniem Lotników Polskich;
  • Warszawsko-Mazowieckim Oddziałem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP;
  • Warszawskim Klubem Seniorów Lotnictwa.
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

1 Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
tel. 261821470
fax. 261821470
1bltr@ron.mil.pl

    
  • BIP