1 Baza Lotnictwa Transportowego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

Dowódca

 

 


Płk pil. Stanisław KONDRAT służbę wojskową rozpoczął w 1991 r. w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie.Po jej ukończeniu, swoje pierwsze obowiązki służbowe na stanowisku pilota, objął w 47 Szkolnym Pułku Śmigłowców w Nowym Mieście nad Pilicą, a od roku 1996 zajmował stanowisko starszego pilota. W 1997 roku brał udział w akcji pomocy powodzianom, za co został odznaczony przez Prezydenta RP brązowym krzyżem za dzielność.W roku 1999 wykonywał loty w trakcie obsługi wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce. W 2001 roku został wyznaczony do służby w 7 dywizjonie lotniczym w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie pełnił obowiązki dowódcy klucza, zastępcy dowódcy eskadry oraz dowódcy eskadry.W ramach realizacji zadań lotniczych poza granicami kraju, w roku 2004 pełnił obowiązki szefa strzelania eskadry podczas II zmiany PKW w Iraku, a następnie w roku 2008 starszego inspektora bezpieczeństwa lotów podczas I zmiany PKW Czad.W roku 2011 został wyznaczony na stanowisko dowódcy eskadry w 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego. Po rozformowaniu jednostki, decyzją przełożonych w 2012 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy grupy działań lotniczych a następnie dowódcy grupy działań lotniczych 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie.W swojej karierze wykonywał loty na następujących wojskowych statkach powietrznych: TS-11, Mi-2, W-3, Mi-8, Mi-17. Wzorowo wypełniał swoje obowiązki służbowe dbając o dobre imię jednostek, w których pełnił i pełni służbę wojskową.Profesjonalne podejście do realizacji powierzonych zadań związanych ze szkoleniem lotniczym i bezpieczeństwem lotów jest wysoko oceniane nie tylko przez personel latający oraz służbę inżynieryjno-lotniczą, ale również przez przełożonych.Z dniem 2 maja 2016 roku płk pil. Stanisław Kondrat odebrał z rąk ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza nominację na stanowisko dowódcy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

1 Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
tel. 261821470
fax. 261821470
1bltr@ron.mil.pl

    
  • BIP