1 Baza Lotnictwa Transportowego

Moją wizją jest Jednostka zdolna do zabezpieczenia i realizacji zadań transportu powietrznego naczelnych organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz komórek organizacyjnych MON w każdej domenie i czasie, posiadająca zdolność do zabezpieczenia logistycznego własnych pododdziałów, innych jednostek wojskowych RSZ oraz Sojuszniczych Sił Wzmocnienia realizujących zadania w rejonie odpowiedzialności Bazy.

Moją misją jest rozwijanie i doskonalenie zdolności 1. Bazy Lotnictwa Transportowego (1.BLTr) do zabezpieczenia i realizacji zadań transportu powietrznego naczelnych organów władzy państwowej RP oraz komórek organizacyjnych MON. Doskonalenie systemu i sprawności dowodzenia podległymi pododdziałami. Przygotowanie sił i środków 1. BLTr do wykonywania zadań zabezpieczenia logistycznego, bojowego i ochrony wojsk własnych pododdziałów, innych jednostek wojskowych RSZ oraz Sojuszniczych Sił Wzmocnienia realizujących zadania w rejonie odpowiedzialności Bazy w ramach obrony terytorium RP.

Zadania:
1. Baza Lotnictwa Transportowego jest przeznaczona do:
- realizacji transportu powietrznego naczelnych organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,
- realizacji zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych oraz instytucji resortu Obrony Narodowej,
- realizacji bieżących potrzeb remontowych i obsługi technicznej sprzętu samochodowego,
- prowadzenia naprawy i obsługi okresowej sprzętu lotniczego i zabezpieczenia naziemnego,
- utrzymywania w gotowości do eksploatacji infrastruktury lotniskowej,
- realizacji zadań ochronnych kompleksów wojskowych oraz zabezpiecza wizyt delegacji zagranicznych.

go-up
Kontakt

1 Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
tel. 261821470
fax. 261821470
1bltr@ron.mil.pl

    
  • BIP