1 Baza Lotnictwa Transportowego

 

 

KIEROWANIE WNIOSKÓW I SKARG DO DOWÓDCY 1.BLTr


Dowódca płk pil. Stanisław KONDRAT w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki w godzinach 14.30-16.30

 

Adres korespondencyjny:

1. Baza Lotnictwa Transportowego

ul. Żwirki i Wigury 1c

00-909 Warszawa

 

adres e-mail:

1bltr@ron.mil.pl

 

Przypominamy, że:

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków, petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

go-up
Kontakt

1 Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
tel. 261821470
fax. 261821470
1bltr@ron.mil.pl

    
  • BIP