1 Baza Lotnictwa Transportowego

Sprawozdanie Finansowe za rok 2019

 

BILANS  jednostki budżetowejna dzień 31.12.2019 r

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31.12.2019 r

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019 r

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019 r

go-up
Kontakt

1 Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
tel. 261821470
fax. 261821470
1bltr@ron.mil.pl

    
  • BIP