1 Baza Lotnictwa Transportowego

BIP

Dostawa materiałów jednorazowego użytku Sekcji Zaopatrzenia Lotniczo-Technicznego- 1. Baza Lotnictwa Transportowego

Wykonanie usługi szkolenia teoretycznego i symulatorowego personelu latającego wykonującego loty na śmigłowcu Mi-8 w latach 2023-2025

Przeszkolenie personelu Służby Meteorologicznej do wymogów ICAO i WMO

WYKONANIE USŁUGI WYCINKI, NASADZEŃ I PIELĘGNACJI DRZEW WRAZ Z FREZOWANIEM KARP

Zakup i dostawa środków czystości oraz materiałów jednorazowego użytku

 

Wykonanie konserwacji i napraw zasilania awaryjnego oraz pełnienie pogotowia serwisowego w Szefostwie Służby Hydrometeorologicznej SZ RP, zlokalizowanego w kompleksie K-0030 administrowanym przez 1.BLTr

Awaryjna naprawa kabla zasilającego kamery systemu TSN na płycie lotniskowej i bud. 66 w K-6077 administrowanym przez 1.BLTr.

 

Zakup materiałów do naprawy sztucznych nawierzchni lotniskowych

Zakup części do opryskiwacza ciągnikowego AGROLA 1000

go-up
Kontakt

1 Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
tel. 261821470
fax. 261821470
1bltr@ron.mil.pl

    
  • BIP