1 Baza Lotnictwa Transportowego

BIP

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2020 r.

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

go-up
Kontakt

1 Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
tel. 261821470
fax. 261821470
1bltr@ron.mil.pl

    
  • BIP