1 Baza Lotnictwa Transportowego

 


WITAMY NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ  1. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) 1. BLTr jest stroną internetową, która umożliwia powszechny
i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.


Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

-Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;

-Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;

-Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;

-Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

go-up
Kontakt

1 Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
tel. 261821470
fax. 261821470
1bltr@ron.mil.pl

    
  • BIP