1 Baza Lotnictwa Transportowego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
16 października 2020
"SpoKREWnieni Służbą"
To już piąta akcja krwiodawstwa w 2020 roku.

16 paździenika 2020 roku na terenie 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie odbyła się zbiórka krwi pod hasłem "SpoKREWnieni Służbą". Akcja honorowego oddawania krwi wśród społeczności 1.BLTr zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. Dzięki zaangażowaniu żołnierzy i pracowników udało się zebrać 13,5 l tego drogocennego płynu, który trafi do potrzebujących. Panująca pandemia zwiększyła zapotrzebowanie na krew, dlatego liczy się każda kropla, która może uratować komuś życie.

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

1 Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
tel. 261821470
fax. 261821470
1bltr@ron.mil.pl

    
  • BIP