1 Baza Lotnictwa Transportowego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
29 kwietnia 2022
Dzień Flagi i Narodowe Święto Trzeciego Maja
W dniu 29 kwietnia 2022 r. w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Konstytucji 3 Maja.

W uroczystości, która odbyła się na Placu Apelowym 1. Bazy Lotnictwa Transportowego, wzięli udział żołnierze i pracownicy jednostki oraz zaproszeni goście - poczty sztandarowe Zespołu Szkół nr 7 w Warszawie, Stowarzyszenia Lotników Polskich, Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, Warszawsko-Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oraz Stowarzyszenia "Promocja 77 Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej".

Po meldunku o gotowości do uroczystości, przeglądzie pododdziałów, przywitaniu Dowódcy z żołnierzami, nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego.

Dowódca Bazy płk pil. Mirosław JAKUBOWSKI wygłosił przemówienie, w którym przypomniał istotę świąt państwowych obchodzonych w pierwszych dniach maja. "W 231. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uzmysławiamy sobie jak ważne jest zjednoczenie całego narodu w budowaniu dobra wspólnego, w podejmowaniu dlań wyrzeczeń i braniu odpowiedzialności za własne państwo" zakończył Dowódca.

Ponadto, dzisiejsza uroczystość była okazją do wręczenia medali i odznaczeń oraz do podziękowania za wieloletnią służbę wojskową odchodzącemu na emeryturę podoficerowi Wojskowej Straży Pożarnej.

Na zakończenie uroczystości został odczytany Apel Pamięci, odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego oraz nastąpiła defilada pododziałów wchodzących w skład naszej Bazy.

generuj pdf
go-up
Kontakt

1 Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
tel. 261821470
fax. 261821470
1bltr@ron.mil.pl

    
  • BIP