BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego
SALA TRADYCJI
 
Sala Tradycji powstała na mocy Rozkazu nr 39 Dowódcy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie organizacji Sali Tradycji 1. Bazy Lotnictwa Transportowego.

W dniu 5 października 2012 r. nastąpiło jej uroczyste otwarcie. Dokonał go Dowódca Sił Powietrznych - generał broni pil. Lech Majewski oraz ówczesny Dowódca 1. Bazy Lotnictwa Transportowego - płk pil. Sławomir Mąkosa.


Celem powołania do życia Sali Tradycji 1. BLTr było obudzenia uczuć patriotycznych, chęci identyfikowania się żołnierzy i pracowników wojska z jednostką, wywołanie u zwiedzających uczucia dumy narodowej.

Sala Tradycji 1. BLTr pełni również funkcję małej statutowej placówki muzealnej, jaką jest gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie oraz udostępnianie zbiorów (pamiątek i dokumentów historycznych).

Na szczególną uwagę w tej materii zasługują odznaczenia i medale oraz pamiątki zgromadzone w Gablocie Bazy Lotniczej „Łużyce” oraz eksponaty wypożyczone z Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.W 2014 roku w III Przeglądzie Sal Tradycji Jednostek i Instytucji Wojskowych pod przewodnictwem Michała Wiatera, zastępcy szefa Oddziału Edukacji Obywatelskiej i Ceremoniału Wojskowego DWiPO MON, Sala Tradycji 1. Bazy Lotnictwa Transportowego zajęła 2 miejsce w konkursie. Komisja, doceniła nie tylko merytoryczną wartość ocenianych ekspozycji, ale także wysoko oceniła wykorzystanie sal w procesie szkolenia w jednostkach oraz instytucjach wojskowych.
 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych