BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego
AKTY PRAWNE
Zasady udzielania wojskowej asysty honorowej
19.04.2016
Ceremoniał wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego
01.06.2015
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 10.11.2014 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego
Nauka żołnierzy zawodowych
01.06.2015
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 15.09.2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych.
 Urlopy żołnierzy zawodowych
01.06.2015
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 27.08.2014r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych.
Należności pieniężne za przeniesienie, przesiedlenie i podróże służbowe
01.06.2015
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 16.07.2014 r. w sprawie należności pieniężnych za przeniesienie, przesiedlenie i podróże służbowe.
 Opiniowanie służbowe żołnierzy zawodowych
01.06.2015
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 26.05.2014r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych.
Klasy kwalifikacyjne
01.06.2015
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych.
 Sprawdzian sprawności fizycznej
01.06.2015
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn.12.02.2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych.


znaleziono: 8 wiadomości na 1 stronach

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych