BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego
Sztandar i Święto
1 Baza Lotnictwa Transportowego przejęła tradycje i sztandar rozformowanej 1 Bazy Lotniczej - Bazy Lotniczej AK "Łużyce”. Sztandar został ufundowany w dniu 05 października 2007 roku dzięki staraniom Społecznego Komitetu Fundatorów złożonego z przedstawicieli władz samorządowych dzielnicy Warszawa- Włochy i środowiska żołnierzy Bazy Lotniczej Armii Krajowej  „Łużyce”.

Na płacie sztandaru centralne miejsce zajmuje godło państwowe - Orzeł Biały. Barwy sztandaru to biel i czerwień - barwy narodowe, ułożone w formie krzyża kawalerskiego. W wieńcach wawrzynu umieszczona jest cyfra "1" symbolizująca numer Bazy Lotniczej.


Na rewersie widnieje hasło: "BÓG, HONOR, OJCZYZNA". W czterech wieńcach wawrzynu są wyeksponowane: Orzeł Lotnictwa Wojskowego, herb Miasta Stołecznego Warszawy, odznaka Bazy Lotniczej Armii Krajowej "Łużyce" oraz odznaka pamiątkowa 1. Bazy Lotniczej.


Na głowicy sztandaru znajduje się metalowa figura orła w koronie.


Doroczne Święto 1 Bazy Lotnictwa Transportowego ustanowiono w dniu 5 października.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych