BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego
Przeznaczenie i główne zadania

 

1 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

                                 W WARSZAWIE

 

 

 


 

 

 

1 Baza Lotnictwa Transportowego (1BLTr)  rozpoczęła funkcjonowanie w dniu 01 stycznia 2012 roku na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 05.08.2011 roku.


Jest jednostką wojskową podległą Dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu.ZADANIA:1 Baza Lotnictwa Transportowego jest przeznaczona do realizacji transportu powietrznego naczelnych organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacji zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych oraz instytucji resortu Obrony Narodowej.

Ponadto 1BLTr realizuje bieżące potrzeby remontowe i obsługę techniczną sprzętu samochodowego, prowadzi naprawy i obsługę okresową sprzętu lotniczego i zabezpieczenia naziemnego.


Jednostka utrzymuje również w gotowości do eksploatacji infrastrukturę lotniskową, realizuje zadania ochronne kompleksów wojskowych oraz zabezpiecza wizyty delegacji zagranicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych