BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego

KIEROWANIE SKARG I WNIOSKÓW  DO DOWÓDCY 1BLTr 

 

płk pil. Stanisław KONDRAT przyjmuje w poniedziałki w godz. 14.30 - 16.30

 

Adres korespondencyjny: 

1 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
Ul. Żwirki i Wigury 1c
00-909 Warszawa 60

 

Adres e-mailowy: 1bltr@ron.mil.pl

Telefon i fax:        261 - 821- 470

 

Przypominamy, iż:

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych