BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego
WITAMY NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ  1. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO


 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) 1. BLTr jest stroną internetową, która umożliwia powszechny
i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.

 
 

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

    Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;

    Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań
    dla systemów teleinformatycznych;

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.
    w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;

    Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października
    2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej
    w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;

    Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r.
    w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych