BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego

1. Baza Lotnictwa Transportowego przeznaczona jest do:
 
- realizacji transportu powietrznego, obsługi pasażerskiej naczelnych organów władzy państwowej Rzeczpospolitej Polskiej oraz komórek  organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej;

- realizacji kompleksowego zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych oraz instytucji  pozostających na jej zaopatrzeniu;

- zabezpieczenia bieżących potrzeb remontowych i obsług technicznego sprzętu samochodowego, prowadzenie

 - napraw i obsług okresowych sprzętu lotniczego i zabezpieczenia naziemnego;

- utrzymania w gotowości do eksploatacji infrastruktury lotniskowej i ogólnej bazy;

- realizacji zadań ochronnych kompleksów wojskowych;

- zabezpieczenia wizyt delegacji zagranicznych;

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych