BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego
DOWÓDCA 1. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

 

 

 

 

Dowódca 1. Bazy Lotnictwa Transportowego

płk pil. Stanisław KONDRAT


 

 Płk pil. Stanisław KONDRAT służbę wojskową rozpoczął w 1991 r. w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie.

Po jej ukończeniu, swoje pierwsze obowiązki służbowe na stanowisku pilota, objął w 47 Szkolnym Pułku Śmigłowców w Nowym Mieście nad Pilicą, a od roku 1996 zajmował stanowisko starszego pilota.

W 1997 roku brał udział w akcji pomocy powodzianom, za co został odznaczony przez Prezydenta RP brązowym krzyżem za dzielność.W roku 1999 wykonywał loty w trakcie obsługi wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce.

W 2001 roku został wyznaczony do służby w 7 dywizjonie lotniczym w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie pełnił obowiązki dowódcy klucza, zastępcy dowódcy eskadry oraz dowódcy eskadry.

W ramach realizacji zadań lotniczych poza granicami kraju, w roku 2004 pełnił obowiązki szefa strzelania eskadry podczas II zmiany PKW w Iraku, a następnie w roku 2008 starszego inspektora bezpieczeństwa lotów podczas I zmiany PKW Czad.

W roku 2011 został wyznaczony na stanowisko dowódcy eskadry w 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego. Po rozformowaniu jednostki, decyzją przełożonych w 2012 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy grupy działań lotniczych a następnie dowódcy grupy działań lotniczych 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

W swojej karierze wykonywał loty na następujących wojskowych statkach powietrznych: TS-11, Mi-2, W-3, Mi-8, Mi-17. Wzorowo wypełniał swoje obowiązki służbowe dbając o dobre imię jednostek, w których pełnił i pełni służbę wojskową.

Profesjonalne podejście do realizacji powierzonych zadań związanych ze szkoleniem lotniczym i bezpieczeństwem lotów jest wysoko oceniane nie tylko przez personel latający oraz służbę inżynieryjno-lotniczą, ale również przez przełożonych.

Z dniem 2 maja 2016 roku płk pil. Stanisław Kondrat odebrał z rąk ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza nominację na stanowisko dowódcy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego.

Pułkownik Kondrat jest żonaty, ma córkę.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych