BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
ŚWIĘTO BIAŁO-CZERWONEJ
27.04.2018
Żołnierze i pracownicy 1 Bazy Lotnictwa Transportowego uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Święta Narodowego Trzeciego Maja.

 

W Sali konferencyjno-widowiskowej „Awiator” odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Flagi RP oraz 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-ego Maja.- Flaga biało - czerwona, biały orzeł w koronie, hymn państwowy - to wywiedzione z dziejów i tradycji symbole naszego współczesnego Państwa - Ojczyzny, w której żyjemy, której duchowa przeszłość określiła każdego z nas w części jego indywidualnej oraz zbiorowej tożsamości - podkreślił w swoim przemówieniu dowódca bazy - płk pil. Stanisław Kondrat.

- Wyzwaniem współczesnych czasów jest troska o wartości narodowe i państwowe, aktywność obywatelska, umacnianie wartości, na których nasze państwo jest zbudowane i ich przekazywanie młodszym pokoleniom Polaków - dodał.

Podczas uroczystej zbiórki dowódca wręczył statuetkę „Sztabowca 2017 roku 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego”  ppłk. Aleksandrze Wołkowskiej- Bartoś.
fot. Dariusz Jaworski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych