BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
Perfekcyjny Zastępca
30.03.2018
Człowiek- legenda, związany z Okęciem od ponad 18 lat - ppłk Piotr Hojnacki - Zastępca Dowódcy 1 Bazy Lotnictwa Transportowego kończy zawodową służbę wojskową.

 

W sali konferencyjno-widowiskowej „Awiator” liczne grono żołnierzy i pracowników 1 Bazy Lotnictwa Transportowego wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście pożegnało Zastępcę Dowódcy Bazy - ppłk Piotra Hojnackiego.

Dowódca Bazy - płk pil. Stanisław Kondrat serdecznie podziękował swojemu Zastępcy za ostatnie miesiące wspólnej służby oraz długoletnią służbę wojskową. Wielokrotnie podkreślał wszechstronne doświadczenie ppłk Hojnackiego i jego olbrzymie zaangażowanie i troskę o rozwój i dobre miano  bazy lotniczej na Okęciu.

- W niewielu jednostkach zdarzają się osoby tzw. charakterystyczne (…) takie osoby, które są utożsamiane z jednostką - podkreślił w swoim wystąpieniu gen. bryg. Mirosław Jemielniak - Inspektor Sił Powietrznych dziękując ppłk Hojnackiemu za lata owocnej służby w Siłach Powietrznych.- Dziś dobiega końca moja zawodowa służba wojskowa, którą pełniłem przez ponad 37 lat, z czego prawie 18 lat na Okęciu (…) Przez te wszystkie lata na swojej żołnierskiej drodze spotkałem wielu znakomitych dowódców, podwładnych i współpracowników. Nieustająco utwierdzali mnie w przekonaniu, ze służba wojskowa to odpowiedzialność, obowiązek oraz pokora wobec wyzwań i gotowość do poświeceń - stwierdził ze wzruszeniem ppłk Hojnacki.


Wspólne pamiątkowe zdjęcia zakończyły zasadniczą część uroczystości, po której wszyscy przystąpili do składania podziękowań i życzeń dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności na zasłużonej emeryturze.***

   Podpułkownik Piotr Hojnacki

jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile, którą ukończył w 1984 roku. Pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu objął w 24. Ośrodku Szkolenia Specjalistów Samochodowych w Mrzeżynie. Następnie był Technikiem Służb Technicznych w 8. batalionie radiotechnicznym w Lipowcu, dowódcą plutonu – wykładową w  62. Dywizjonie ogniowym 3. Brygady Artylerii Obrony Powietrznej Kraju. W 1991 r. objął stanowisko szefa służby samochodowej 62. Dywizjonu ogniowego 3. BA OPK. Kolejne trzy lata zajmował stanowisko inżyniera w 1. Brygadzie Radiotechnicznej. Kolejnym etapem w karierze wojskowej ppłk. Hojnackiego była służba w Sekcji Technicznej Logistyki 1. Brygady Radiotechnicznej. W latach 1996-99 zajmował stanowisko starszego oficera w Sekcji Technicznej Logistyki 4. batalionu radiotechnicznego. W 1999 r. został wyznaczony na Szefa Służby Technicznej w Oddziale Zabezpieczenia. Kolejne wyzwanie w karierze wojskowej  ppłk Hojnackiego przyszło w 2002 roku, kiedy to został wyznaczony na stanowisko Dowódcy dywizjonu zabezpieczenia 1. Bazy Lotniczej w Warszawie. Trzy lata później został Szefem Logistyki 1. Bazy Lotniczej. W latach 2006-2011 ppłk Hojnacki piastował stanowisko Zastępcy Dowódcy 1. Bazy Lotniczej. Po rozformowaniu 1BLot i i powstaniu 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w 2011 r. ppłk. Piotr Hojnacki ostał wyznaczony na Zastępcę Dowódcy Bazy.
 
 
fot.: mjr Z. Cieslar, st.chor. szt. T.Trzmielewski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych