BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
Szkolenie z zakresu ochrony obiektów wojskowych
27.09.2017
W 1BLTr przeprowadzono szkolenie z ochrony obiektów wojskowych z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony bazy. Po raz pierwszy do udziału w szkoleniu zaproszono funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

Szkolenie odbyło się w dwóch etapach. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy zapoznali się ze specyfiką wykonywanych zadań z zakresu bezpieczeństwa przez poszczególne służby.
W drugim etapie zorganizowano pokaz z elementami praktycznego działania. Scenariusz obejmował m.in. naruszenie systemu ochrony Wojskowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie, bezprawny atak na konwój, odparcie ataku przez skoordynowane siły Straży Granicznej i żołnierzy 1BLTr oraz przeprowadzenie akcji ratowniczej dla poszkodowanych.
W czasie szkolenia służby dyżurne 1BLTr i NwOSG doskonaliły system wymiany informacji, alarmowania, zarządzania i kierowania w celu zastosowania wypracowanych wspólnie procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych.
 
kpt. A. Żuchowska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych