BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
Czas planowania i podsumowania
04.01.2017
04.01.2017. Kadra i pracownicy RON 1. Bazy Lotnictwa Transportowego uczestniczyli w szkoleniu inauguracyjnym, podczas którego omówiono zasadnicze zamierzenia na rok 2017.


Inauguracyjne wystąpienie wygłosił Zastępca Dowódcy- ppłk Piotr Hojnacki, zapoznając kadrę kierowniczą bazy z zasadniczymi zamierzeniami na rok 2017.  Jako priorytetowe określił wdrożenie nowego typu statku powietrznego do przewozu najważniejszych osób w państwie.

Następnie podziękował, w imieniu Dowódcy Bazy - płk pil. Stanisława Kondrata, za wysokie zaangażowanie w służbę i pracę na rzecz bazy w ubiegłym roku. Ppłk Hojnacki wyraził również przekonanie, że nadchodzący rok będzie obfitował w wyzwania i tylko efektywna praca zespołowa pozwoli skutecznie realizować powierzone bazie zadania.


W trakcie szkolenia szefowie komórek organizacyjnych i dowódcy grup podlegli Dowódcy 1 BLTr przedstawili główne przedsięwzięcia zaplanowane na najbliższe 12 miesięcy. Poruszono m.in.: zagadania związane z organizacją szkolenia operacyjno-taktycznego,  szkolenia lotniczego, zadania z zakresu służby inżynieryjno-lotniczej i profilaktyki dyscyplinarnej. Ponadto omówiono plany inwestycyjne oraz zagadnienia związane z zabezpieczeniem logistycznym i finansowym.

Uroczystość była również doskonałą okazją do uhonorowania żołnierzy i pracowników, którzy wykazali się w mijającym roku najwyższym zaangażowaniem w realizację zadań służbowych.
Dowódca wyróżnił :
  • kpt. Krzysztof OSTROWICZ – tytuł „PILOT ROKU 2016”
  • ppor. Stanisław REWERS- tytuł „SZTABOWIEC ROKU 2016”
  • mjr Robert MARSZEL- tytuł "LOGISTYK ROKU 2016"
  • kpt. Paweł HEINZELMAN- tytuł „INŻYNIER ROKU 2016”   
  • mł. chor. Krzysztof ŁUKASIAK - tytuł ”TECHNIK ROKU 2016” /kat. pododdział/
  • st. chor. szt. Krzysztof FURMAGA – tytuł „Technik ROKU 2016” /specjalizacja lotnicza/
  • mł. chor.  Paweł SEMPKA – tytuł „Technik ROKU 2016” /specjalizacja inż.-lot/
  • p. Jadwiga KRZEMIEŃ- tytuł „PRACOWNIK ROKU 2016”.


W trakcie szkolenia inauguracyjnego dokonano również podsumowania współzawodnictwa sportowego żołnierzy. W ubiegłym roku zrealizowano Mistrzostwa 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w ośmiu kategoriach: piłka siatkowa, piłka koszykowa, kometka, piłka nożna halowa, tenis stołowy, tenis ziemny, strzelanie i unihokej.

W sportowej rywalizacji uzyskano następujące wyniki:

I miejsce – Sztab, Dowództwo, POIN - 29 pkt.

II miejsce- Grupa Obsługi Technicznej - 
29 pkt.

III miejsce- Grupa Wsparcia - 27 pkt.
kpt. Anna Żuchowska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych