BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
Najlepsi z najlepszych
29.11.2016
Z dumą informujemy, że reprezentant 1. Bazy Lotnictwa Transportowego - st. szer. Michał Zdunek otrzymał tytuł Szeregowego Roku 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

 

Wybory przeprowadziła komisja, która spośród kandydatów ze wszystkich jednostek wojskowych podległych Dowództwu 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego (3. SLTr) wybrała Podoficera i Szeregowego Roku.

Po dyskusji poprzedzonej prezentacją życiorysów, osiągnięć i dokonań zgłoszonych kandydatów dokonano wyboru „najlepszych z najlepszych” w korpusach podoficerów i szeregowych.

Podoficerem Roku został starszy chorąży sztabowy Andrzej Rurarz z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego, a Szeregowym Roku starszy szeregowy Michał Zdunek z 1. Bazy Lotnictwa Transportowego.
 
- W tym roku wybór „najlepszych z najlepszych” był bardzo trudny. Kandydaci, spośród których musieliśmy dokonać wyboru, prezentowali wysoki poziom wyszkolenia, odznaczali się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w wykonywaniu zadań powierzanych przez przełożonych, jak również swoimi działaniami podnosili prestiż i wizerunek 3. Skrzydła. Jestem dumny, że w naszych szeregach służą tak nieprzeciętne osobowości – skomentował wybory starszy chorąży sztabowy Bogdan Chmielewski- Starszy Podoficer Dowództwa Skrzydła.***


  St. chor.szt. Andrzej Rurarz (8 BLTr)

 

Służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku jako kadet w Szkole Chorążych Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych w Zamościu, którą ukończył w 1987 roku, uzyskując tytuł technika lotniczego i stopień młodszego chorążego. Po ukończeniu szkoły objął stanowisko technika samolotu transportowego An-26 w 13 Pułku Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice. Po rozformowaniu Pułku kontynuował służbę w 13. Eskadrze Lotnictwa Transportowego na stanowisku starszego technika samolotu, a następnie starszego technika klucza samolotów An-26. Od 2004 roku pełnił służbę na stanowisko starszego technika klucza samolotów C-295M, gdzie brał czynny udział we wdrażaniu pierwszych C-295M Casa do Sił Powietrznych. W latach 2010 - 2012 pełnił obowiązki Podoficera Specjalisty w Zespole Szkolenia Specjalistycznego, a następnie objął stanowisko Technika Eskadry Obsługi C-295, które zajmuje do dnia dzisiejszego. Posiada wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania obsług samolotów C-295M będących na wyposażeniu 8 Bazy Lotnictwa Transportowego. Wielokrotnie uczestniczył w zabezpieczaniu „Akcji Serce” oraz wylotów o statusie „HEAD”. Brał udział w wylotach do PKW Irak i PKW Afganistan jako personel naziemny. Wiele lat wchodził w skład grupy Sił Odpowiedzi NATO, brał udział w ćwiczeniach międzynarodowych tej struktury na Wyspach Zielonego Przylądka. Uczestniczył także w międzynarodowych ćwiczeniach na Sycylii – Trident Juncture, gdzie zabezpieczał wykonywanie misji transportowych realizowanych przez samoloty C- 295 M. Za swoje osiągnięcia w działalności służbowej był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Prywatnie żonaty, jest ojcem dwójki dzieci. Interesuje się numizmatyką, militariami, w szczególności odznakami lotniczymi oraz wędkarstwem. Lubi aktywny wypoczynek i dobrą muzykę.

  St. szer. Michał Zdunek (1 BLTr)

 

Młodszy kierowca, który służbę wojskową rozpoczął 6 lat temu. Jest ponadprzeciętnie zaangażowany w wykonywanie obowiązków służbowych. Swoją postawą przekracza stawiane przed nim oczekiwania, a wszystkie założone cele realizuje wzorowo koncentrując się na wysokiej jakości wykonywanych zadań. Posiada liczne uprawnienia, które zdobywa dzięki uporowi w dążeniu do obranego celu. Jest czynnym krwiodawcą. Bierze udział w akcjach organizowanych przez wojsko, a także indywidualnie oddając krew, dzięki czemu przyczynia się do ratowania ludzkiego życia. Do chwili obecnej oddał około 2 litry krwi. Wielokrotnie uczestniczył w inicjatywach pomocy współpracując z Caritas Polska, Polską Akcją Humanitarną i Polskim Czerwonym Krzyżem. Brał udział w dwudniowej akcji niesienia pomocy humanitarnej realizowanej na terenie 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w 2015 roku w związku z trzęsieniem ziemi w Nepalu. Za swoje ponadprzeciętne zaangażowanie i profesjonalizm przy zabezpieczeniu wystawy systemu AGS zorganizowanej w związku odbywającym się szczytem NATO w Polsce otrzymał podziękowanie na ręce Dowódcy Jednostki z Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

za: www.3sltr.wp.mil.pl


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych