BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
Wybory mężów zaufania
14.10.2016
W 3. Skrzydle Lotnictwa Transportowego wybrano mężów zaufania korpusu szeregowych, podoficerów i oficerów.

 

14 października br. w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego (3 SLTr) w Powidzu odbyło się zebranie organów przedstawicielskich korpusu szeregowych, podoficerów i oficerów 3 SLTr i jednostek podległych. W zebraniu uczestniczyli mężowie zaufania i ich zastępcy 1, 8 i 33 Bazy Lotnictwa Transportowego (BLTr) oraz 1,2 i 3 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, a także Dowództwa 3 SLTr.


Celem zebrania było wybranie spośród organów przedstawicielskich, w ramach każdego korpusu, mężów zaufania oraz ich zastępców na szczeblu Skrzydła. Wybory odbyły się zgodnie z zapisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych.

W wyniku głosowania wybrano następujące organy przedstawicielskie 3 SLTr:

W korpusie szeregowych zawodowych:
1.    Mąż zaufania – szeregowy Rafał Gunia (8 BLTr),
2.    Zastępca Męża zaufania – szeregowy Przemysław Bukowiec (1 BLTr).

W korpusie podoficerów:
1.    Mąż zaufania – starszy chorąży Tomasz Machyński (33 BLTr),
2.    Zastępca Męża zaufania – chorąży Witold Bogucki (Dowództwo 3 SLTr)

W korpusie oficerów:
1.    Mąż zaufania – podpułkownik Robert Nowak (Dowództwo 3 SLTr),
2.    Zastępca Męża zaufania – major Sebastian Ottenburger (33 BLTr).


„Dziękuję za wybór i zaufanie. Będę się starał godnie reprezentować i występować w naszych sprawach. Wiem, że jest to ważna sprawa, ale jednocześnie duża odpowiedzialność” – podziękował oficerom za wybór podpułkownik Robert Nowak, mąż zaufania 3 SLTr.

Podczas zebrania uczestnicy zapoznali się także z listem Ministra Obrony Narodowej dotyczącym wyborów do władz organów przedstawicielskich w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz listem Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych. Ponadto przedstawiono najważniejsze sprawy i zadania, którymi zajmowały się organy w minionej kadencji.

Wybrane organy przedstawicielskie będą pełniły funkcje przez następne trzy lata.

kpt. Martyna Fedro-Samojedny - Oficer Prasowy 3. SLTr


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych