BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego
KONTAKT

ADRES:
1 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
ul. Żwirki i Wigury 1c
00-909 Warszawa 60SEKRETARIAT DOWÓDCY :

tel.:  + 48   261 - 821 – 470

fax:   + 48  261 - 821- 470

e-mail: 1bltr@ron.mil.plSŁUŻBA DYŻURNA:

tel.: + 48  261 - 821- 468

fax:  + 48  261 - 821- 305KANCELARIA:

tel.:+ 48  261 - 821 - 289

fax: + 48  261 - 821 – 350ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

1bltr.zampubliczne@ron.mil.pl


SEKCJA PERSONALNA:

1bltr.s.personalna@ron.mil.plRZECZNIK PRASOWY:

cz.p.o. ppor. Agnieszka CHOJECKA
tel.: +48  261 - 821 - 721

tel. kom. +48 519 - 038 – 850

e-mail: 1bltr.rzecznik@ron.mil.plW sprawie skarg i wniosków Dowódca 1 Bazy Lotnictwa Transportowego przyjmuje w poniedziałki 
w godz. 14.30 - 16.30, po wcześniejszym ustaleniu spotkania z Sekretariatem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych