BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego
PODOFICER ROKU

 

st. chor. szt. Piotr ŁABA

 

 

  • Młodszy Podoficer Specjalista Służby MPS
  • 23 lata służby wojskowej
  • Odznaczony:

          Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności Kraju”
          Brązowy Medal „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny”

          Odznaką Pamiątkową 1.Bazy Lotnictwa Transportowego

  • Służbę wojskową rozpoczął jako kadet Szkoły Chorążych Personelu Technicznego Wojsk Lotniczych w Oleśnicy
  • Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1996 r. w 103 Pułku Lotniczym Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA.


St. chor. szt. Piotr ŁABA jest ponadprzeciętnie zaangażowany w wykonywanie obowiązków  służbowych na stanowisku Młodszego Podoficera Specjalisty Służby MPS.

Zaangażowanie przejawia wykazywaniem ciągłej gotowości do wzorowej realizacji stawianych przed nim zadań.

Swoją postawą przekracza stawiane przed nim oczekiwania, a wszystkie założone cele realizuje wzorowo koncentrując się na wysokiej jakości pracy.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych