BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego
Koło historyczne
Na podstawie „Planu Zasadniczych Przedsięwzięć Sekcji Wychowawczej na I kwartał 2017 r.” w dniu 28.03.2017 r. utworzono Koło Historyczne przy Klubie 1BLTr.
Do koło zapisało się 21 uczniów z Zespołu Szkół nr 126 w Warszawie na podstawie Porozumienia o Współpracy.
Na pierwsze spotkanie inauguracyjne, które odbyło się w Zespole Szkół Nr 126 w Warszawie dnia 28.03.2017 r., przybyli z ramienia 1. Bazy Lotnictwa Transportowego: kpt. Anna Żuchowska – rzecznik prasowy bazy, płk dr inż. Henryk Czyżyk – główny prelegent spotkania, mgr Krzysztof Wierszewski – Kierownik Klubu, sprawujący służbowy nadzór oraz koordynujący pracę Kółka ora mgr Marcin Opiłowki – starszy instruktor odpowiedzialny za prowadzenie Kółka.
Po przywitaniu przybyłych gości przez zgromadzoną na sali młodzież i oficjalnym rozpoczęciu zajęć omówiono zasady funkcjonowania oraz główne zamierzenia kółka. Pierwszą prelekcję przeprowadziła kpt. Anna Żuchowska, pt. „Historia 1. Bazy Lotnictwa Transportowego – tradycja i współczesność”.
Drugą prelekcję wygłosił płk dr inż. Henryk Czyż, pt. „Siły Powietrzne wczoraj i dziś”. Uczniowie zostali także zapoznani z regulaminem konkursu historyczno-plastycznego. Motywem przewodnim konkursu jest rok Tadeusza Kościuszki. Temat konkursu: „Zawsze z Biało-Czerwoną – bohater oręża polskiego Tadeusz Kościuszko”.
Po spotkaniu uczestnicy kółka otrzymali materiały promocyjne w postaci ulotek, plakatów i długopisów, broszur informacyjnych i komiksów.
Następne spotkanie Kółka Historycznego przy Klubie JW 4198 odbyło się w formie podróży – wycieczki na warszawskie Powązki. 10.04.2017 r. Na początku wycieczki kierownik Klubu zapoznał członków Kółka z regulaminem zwiedzania oraz przypomniał ogólne zasady zachowania w miejscach pamięci.
Na Warszawskich Powązkach odwiedzono groby ofiar Powstania Styczniowego i Kampanii Wrześniowej oraz czterech ofiar katastrofy smoleńskiej. Następnie udano się na grób śp. pil. mjr Arkadiusza Protasiuka do miejscowości Szczęsne kolo Grodziska Mazowieckiego.
Kolejne spotkanie Kółka Historycznego przy Klubie 1BLTr odbyło się w centrum Warszawy. Tym razem celem podróży była Politechnika Warszawska.  29.05.2017 r., w obecności starszego instruktora i kierownika klubu przystawioną do zwiedzania kolejnych wydziałów, laboratoriów i pracowni Politechniki Warszawskiej, po których oprowadzali wycieczkę wykwalifikowani pracownicy i wykładowcy uczelni. Młodzież z zainteresowaniem słuchała wykładów, chętnie brała udział w prezentacjach oraz różnych eksperymentach, mających na celu jak najlepsze przybliżenie im zasad aerodynamiki w praktyce. Na zakończenie zwiedzania wykonano pamiątkowe zdjęcie w historycznej auli Politechniki Warszawskiej.
W roku szkolnym 2016/2017 ostatnie spotkanie przy Klubie 1BLTr odbyło się do Katedry Polowej Wojska Polskiego w przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie. Kierownik Klubu 1 BLTr - Krzysztof Wierszewski zaprosił młodzież o zwiedzania Katedry polowej Wojska Polskiego NMP Królowej Polski w Warszwie. Młodzi pasjonaci historii zwiedzili m.in.: Kaplicę Katyńską, Kaplicę Matki Bożej Ostrobramskiej, Muzeum Ordynariatu Polowego. W podziemnym Muzeum Ordynariatu Polowego, otwartym w 2010 roku, uczestnicy Kółka obejrzeli wystawę przedstawiającą historię Polski począwszy od Mieszka I do teraźniejszości (m.in. dzieje oręża, historia kapelanów). Było to ostatnie przed wakacjami spotkanie Kółka Historycznego.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych