BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego
Współpraca z partnerami społecznymi

1.    Porozumienie o współpracy pomiędzy Dowódcą 1 Bazy Lotniczej a Warszawskim Klubem Seniorów Lotnictwa

Data zawarcia porozumienia: 25.06.2010 r.

Cele porozumienia (obszary współpracy):

- współpraca w zakresie pielęgnowania tradycji polskiego lotnictwa cywilnego i wojskowego

- popularyzacja wiedzy o historycznych osiągnieciach ludzi polskiego lotnictwa wśród warszawskiej młodzieży

 

2. Porozumienie o współpracy z 1 Bazą Lotniczą a Stowarzyszeniem Lotników Polskich


Data zawarcia porozumienia: 22.11.2010 r.

 

Cele porozumienia (obszary współpracy):

- współpraca w dziedzinie utrwalenie tradycji i  etosu polskiego lotnictwa
- organizowanie spotkań i uroczystości poświęconych ludziom i dokonaniom lotnictwa,  upamiętnienia zdarzeń i miejsc ważnych w dziejach lotnictwa.


3.    Porozumienie o współpracy pomiędzy 1 Bazą Lotnictwa Transportowego a  Warszawsko-Mazowieckim Oddziałem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa RP


Data zawarcia porozumienia: 18.01.2011 r.

 

Cele porozumienia (obszary współpracy):

-  współpraca w dziedzinie utrwalenie tradycji i  etosu polskiego lotnictwa

- organizowanie spotkań i uroczystości poświęconych ludziom i dokonaniom lotnictwa,  upamiętnienia zdarzeń i miejsc ważnych w dziejach lotnictwa.

 

4. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dowódcą 1 Bazy Lotnictwa Transportowego a Fundacją na Rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego


Data zawarcia porozumienia:   31.07.2014 r.  

 

Cele porozumienia (obszary współpracy):

- propagowanie twórczości kulturalno-oświatowej i artystycznej wśród żołnierzy, pracowników RON oraz ich rodzin

 

5. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dowódcą 1 Bazy Lotnictwa Transportowego a Stowarzyszeniem Integracyjnym Klubu Sportowego  AWF Sekcja Pływacka


Data zawarcia porozumienia:  22.10.2014r.

 

Cele porozumienia (obszary współpracy):

- rozwój kultury i oświaty wśród  żołnierzy, pracowników RON oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych


6.    Porozumienie o współpracy pomiędzy Dowódcą 1. Bazy Lotnictwa Transportowego a Muzeum Powstania Warszawskiego


Data zawarcia porozumienia:  23.02.2015 r. 

 

Cele porozumienia (obszary współpracy):

- upowszechnianie znajomości historii oręża polskiego, patriotycznych tradycji i postaw
- organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji związanych z  historią oręża polskiego, zwłaszcza z okresem II Wojny Światowej


7. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dowódcą 1 Bazy Lotnictwa Transportowego a Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 m. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie


Data zawarcia porozumienia:  01.09.2015 r.

 

 
Cele porozumienia (obszary współpracy):

- organizacja uroczystości o charakterze patriotycznym,
- prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej poświęconej tradycjom żołnierskim,

- popularyzacja wśród młodzieży służby wojskowej, a także kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie obywatelskich postaw wobec spraw obronności kraju i kultywowania tradycji narodowych.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych