BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego
SZEREGOWY ROKU

st. szer Michał ZDUNEK

 

 

St. szer. Michał ZDUNEK zawodową służbę wojskową pełni od 2010 r.

 Obecnie zajmuje etat młodszego kierowcy w Grupie Wsparcia 1 BLTr.

St. szer. Michał ZDUNEK jest ponadprzeciętnie zaangażowany w wykonywanie obowiązków  służbowych na zajmowanym stanowisku.  Swoją postawą przekracza stawiane przed nim oczekiwania, a wszystkie założone cele realizuje wzorowo koncentrując się na wysokiej jakości pracy.

W 2012 roku st. szer. Michał Zdunek ukończył studia licencjackie na Wydziale Administracji  Wyższej Szkoły  Bezpieczeństwa i Ochrony im. J. Piłsudskiego w Warszawie. Trzy lata później obronił tytuł magistra na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego tej samej uczelni.

St. szer. Zdunek może poszczycić się znajomością języka angielskiego ( wg. Stanag 6001 – poziom 1111).

Jest honorowym dawcą krwi. Ponadto wspiera akcje humanitarne, organizowane przez Caritas Polska,  Polską Akcją Humanitarną i Polski Czerwony Krzyż.

W trakcie pełnienia służby wojskowej został wyróżniony: Odznaką Pamiątkową 1. Bazy Lotnictwa Transportowego i Odznaką Pamiątkową Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony.

W 2016 roku st. szer. Zdunek otrzymał podziękowanie na ręce Dowódcy Jednostki z Ministerstwa Obrony Narodowej za swoje ponadprzeciętne zaangażowanie i profesjonalizm w związku z zabezpieczeniem wystawy systAmu AGS zorganizowanej w związku odbywającym się szczytem NATO w Polsce.

 


 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych